“Балкантурист” и двойните стандарти: истории от родния соцтуризъм

“Балкантурист” и двойните стандарти: истории от родния соцтуризъм

Българският туризъм с марката „Балкантурист” от края на 1940-те до края на 1980-те години е обект на изследване от д-р Мая Иванова в първата ѝ книга „Туризъм под надзор” (с подзаглавие „Балкантурист – началото на международния и масов туризъм в България”).

Д-р Иванова разглежда родния туризъм като стопански и социален феномен, стратегиите за неговото развитие, качеството му в този период, хазяите и частните квартири, двойните стандарти – западни срещу социалистически туристи, и др.

Авторката обръща специално внимание и на младежките субкултури – хипарите, дискарите и брейкърите, на закъснялата сексуална революция в лицето на нудисти, гларуси и дори смесени бракове, както и на тъй актуалната и днес тема за бетона, пясъците и свръхзастрояването, което е наболял проблем по българското Черноморие още през 80-те години на XX век.


Иванова засяга също и темата за служителите на „Балкантурист”, за така прочутия „Кореком” и ценните му стоки, за туризма като модернизатор. „Туризъм под надзор” е част от мащабната съвместна поредица на издателство „Сиела” и Института за изследване на близкото минало – „Минало несвършено”.

В нея срещаме още заглавията „Държавна сигурност: предимство по наследство” на Момчил Методиев и Мария Дерменджиева, „Историкът и множественото минало” на Ивайло Знеполски, „Литература на случаите. От „Тютюн” до „Хайка за вълци”” от Пламен Дойнов и др.


Източник: mustache.bg